BUKU TEKNOLOGI DASAR OTOMOTIF KELAS 10 SMK


Kelas10
Pengarang-
PenerbitDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Tahun2014

Materi Teknologi Dasar otomotif

KATA PENGANTAR ................................ ................................ .......................... iv

DAFTAR ISI ................................ ................................ ................................ ...... v

PETA KEDUDUKAN BAHAN AJAR (BUKU) ................................ ......................... ix

PERISTILAHAN/GLOSSARY ................................ ................................ ............... x


BAB I PENDAHULUAN ................................ ................................ ...................... 1

A. DESKRIPSI ................................ ................................ ................................ .................... 1

B. PRASYARAT ................................ ................................ ................................ .................. 1

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL ................................ ................................ ............. 1

D. T UJUAN AKHIR ................................ ................................ ................................ ............ 2

E. KOMPETENSI ................................ ................................ ................................ ............... 2

F. CEK KEMAMPUAN ................................ ................................ ................................ ....... 3


BAB II PEMBELAJARAN ................................ ................................ .................... 4

A. RENCANA BELAJAR SISWA ................................ ................................ .......................... 4

B. KEGIATAN BELAJAR ................................ ................................ ................................ ..... 4


1. Kegiatan Belajar 1 : Gaya dan momen ................................ ................................ ... 4

a. Tujuan Kegiatan Belajar 1 ................................ ................................ ............... 4

b. Uraian Materi 1 ................................ ................................ ............................... 5

c. Rangkum an 1 ................................ ................................ ................................ . 18

d. Tugas 1 ................................ ................................ ................................ .......... 18

e. Tes Formatif 1 ................................ ................................ ................................ 19


2. Kegiata n Belajar 2 : M o m e n ................................ ................................ .......... 20

a. Tujuan Kegiatan Belajar 2 ................................ ................................ .............. 20

b. Uraian Materi 2 ................................ ................................ ............................. 20

c. Rangkum an 2 ................................ ................................ ................................ . 26

d. Tugas 2 ................................ ................................ ................................ .......... 26

e. Tes Formatif 2 ................................ ................................ ................................ 27

f. Kunci j awaban 2 ................................ ................................ ............................ 27


3. Kegiatan Belajar 3 : Tegangan ................................ ................................ ............... 28

a. Tujuan Kegiatan Belaja r 3................................ ................................ .............. 28

b. Uraian Materi 3 ................................ ................................ ............................ 28

c. Rangkuman 3 ................................ ................................ ................................ . 52

d. Tugas 3 ................................ ................................ ................................ ......... 53

e. Kunci jawaban ................................ ................................ ............................... 53


4. Kegiatan Belajar 4 : Sambungan ................................ ................................ ...... 55

a. Tujuan Kegiatan Belajar 4 ................................ ................................ ............. 55

b. Uraian Materi 4 ................................ ................................ ............................. 55

c. Rangkuman ................................ ................................ ................................ ... 72

d. Tugas ................................ ................................ ................................ ............. 73

e. Tes Formatif ................................ ................................ ................................ .. 73

f. Kunci jaw aban formatif ................................ ................................ ................. 74


5. Kegiatan Belajar 5 Sambungan Las ................................ ................................ ...... 75

a. Tujuan Kegiatan Belajar 5 ................................ ................................ ............. 75

b. Uraian materi 5 ................................ ................................ ............................. 75

c. Rangkuman ................................ ................................ ................................ ... 99

d. Tugas 5 ................................ ................................ ................................ ........ 100

e. Tes Formatif 5 ................................ ................................ ............................. 100

f. Kunci Jawaban Formatif 5 ................................ ................................ ........... 100


6. Kegiatan Belajar 6 Sambungan Ulir ................................ ................................ .... 103

a. Tujuan Kegiatan Belajar 6 ................................ ................................ ........... 103

b. Uraian Materi 6 ................................ ................................ ........................... 103

c. Rangkuman 6 ................................ ................................ .............................. 115

d. Tugas 6 ................................ ................................ ................................ ........ 117

e. Tes Formatif 6 ................................ ................................ ............................. 117

f. Kunci jawaban tes formatif 6 ................................ ................................ ...... 117


7. Kegiatan Belajar 7 Penerus daya(Transmisi) ................................ ..................... 118

a. Tujuan Kegiatan Belajar 7 ................................ ................................ ........... 118

b. Uraian Materi 7 ................................ ................................ ........................... 118

c. Rangkuman 7 ................................ ................................ .............................. 150

d. Tugas 7 ................................ ................................ ................................ ........ 153

e. Tes formatif 7 ................................ ................................ .............................. 153

f. Kunci jawaban 7 ................................ ................................ .......................... 154


8. Kegiatan Belajar 8 : Teknik Pengecoran Logam ................................ ................. 156

a. Tujuan Kegiatan Belajar 8 ................................ ................................ ............ 156

b. Uraian Materi 8 ................................ ................................ ........................... 156

c. Rangkuman 8 ................................ ................................ ............................... 195

d. Tugas 8 ................................ ................................ ................................ ........ 197

e. Tes Formatif 8 ................................ ................................ .............................. 197

f. Kunci J awaban formatif 8 ................................ ................................ ............ 197


9. Kegiatan Belajar 9 : Pembentukan Logam ................................ ........................ 198

a. Tujuan Kegiatan Belajar 9 ................................ ................................ ........... 198

b. Uraian Materi 9 ................................ ................................ ........................... 198

c. Rangkuman 9 ................................ ................................ ............................... 252

d. Tugas 9 ................................ ................................ ................................ ........ 253

e. Tes formatif 9 ................................ ................................ .............................. 253

f. Kunci J awaban tes formatif 9 ................................ ................................ ...... 253


10.Kegiatan Belajar 10 : Pembentukan dengan mesin bubut, frais dan sekrap .......... 255

a. Tujuan Kegiatan Belajar 10 ................................ ................................ .......... 255

b. Uraian Materi 10 ................................ ................................ ......................... 255

c. Rangk uman 10 ................................ ................................ ............................. 286

d. Tes Formatif 10 ................................ ................................ ............................ 287

e. Kunci Jawaban 10 ................................ ................................ ........................ 288


11. Kegiatan Belajar 11 : Mesin Konversi Energi ................................ .................. 289

a. Tujuan Kegiatan Belajar 11 ................................ ................................ .......... 289

b. Uraian Materi 1 1 ................................ ......................................................... 312

c. Rangk uman 10 ................................ ................................ ............................. 286

d. Tes Formatif 10 ................................ ................................ ............................ 287

e. Kunci jawaban 11 ................................ ................................ ........................ 312


12. Kegiatan Belajar 12 : Generator dan motor listrik ................................ ........... 314

a. Tujuan Kegiatan Belajar 12 ................................ ................................ .......... 314

b. Uraian materi 12 ................................ ................................ ......................... 314

c. Rangkuman 12 ................................ ................................ ............................. 330

d. Tes formatif 12 ................................ ................................ ............................ 332

e. Kunci jawaban 12 ................................ ................................ ........................ 332


DAFTAR PUSTAKA ................................ ................................ ........................ 333


 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad